Program

Program våren 2024 

 

   

 Exkursion  och arrangemang


  Anmälan görs 1 vecka före  exkursionen till Tommy Ericsson  tel. 0706438696

                                                                                                    mail tommy-ericsson@telia.com 


Datum:                12 maj 2024    

Fyndort: Gunnarssons grustag samt Mickael Forss grustag.

Beskrivning:    Kjulaåsen,  närmare beskrivning får du vid anmälan.Datum:           22 maj 2024 

Plats:           Hos Louise och Tommy, närmare beskrivning vid anmälan.  

Beskrivning:      Visning och hämtning av råmaterial från Lars-Åkes  samling.
 Mineralmässor : se geonord.org