Lite information om föreningen!

En tillbakablick i Spinellens historia visar att föreningen bildades 1986. Vi firar alltså 38 år som förening i år. Men redan något år tidigare började ett gäng intresserade åka ut i naturen på det som vi idag kallar exkursioner och när detta gäng bestod av cirka 10 personer så beslutades att  det att bilda en förening. 

Namnet Spinellen kommer sig av att i den första styrelsen var det övervägande kvinnor och dessa fann att detta mineral hade en kvinnlig anknytning "SPIN ELLEN". Idag är vi ca 30 medlemmar i varierande ålder. Den som har varit med längst i föreningen är Lars-Åke Rosén som var en av de som startade föreningen. Vid  en exkursion åker vi exempelvis till en nerlagd gruva och letar stenar i slagghögar eller till ett vägbygge eller någon annan intressant plats där vi kan finna vackra stenar. En del av oss slipar dessa fynd till smycken och en del utökar sina privata samlingar. Om du som tycker detta är intressant hör gärna av dig till någon i styrelsen då det finns möjlighet att följa med på en prova på exkursion innan du går med i föreningen.  Att vara medlem i föreningen kostar 100 kr per år.  Betalas på bg 512-0811 glöm ej att skriva namn och adress.

Vår medlemstidning som heter Spinellen  kommer ut en gång per år!

Spinellen 2020  Spinellen 2021    Spinellen 2022